01 Foto Jerzy Karnasiewicz Fundacja Armii_Krajowej w Londynie

01 Foto Jerzy Karnasiewicz Fundacja Armii_Krajowej w Londynie