02 Foto Jerzy Karnasiewicz Fundacja Armii_Krajowej w Londynie

02 Foto Jerzy Karnasiewicz Fundacja Armii_Krajowej w Londynie