05 Foto Jerzy Karnasiewicz Fundacja Armii_Krajowej w Lodynie

05 Foto Jerzy Karnasiewicz Fundacja Armii_Krajowej w Lodynie