Prezes Hostyński z Ambasadorem Arkadym Rzegockim

Prezes Hostyński z Panem Ambasadorem Arkadym Rzegockim