Prezes Hostyński i Tesa Ujazdowska z proboszczem parafii w Reading Rafałem Jarosławskim

Członkowie Zarządu Tesa Ujazdowska i Jerzy Hostyński z ks. proboszczem parafii w Reading Rafałem Jarosławskim