Bogdan Ścibut

Pan Bogdan Ścibut za działania podejmowane na rzecz upamiętniania Żołnierzy Wyklętych na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie, a w szczególności za autorski projekt „Powinniśmy wracać po swoich. Zgrupowanie partyzanckie ‘Bartka’ 1945-1947” realizowany od roku 2013, którego jest koordynatorem.

Bogdan Ścibut, od 2014 r. zastępca burmistrza miasta Cieszyna, wcześniej m. in. konsultant i trener w zakresie zarządzania, członek zarządu ds. kolportażu RUCH S.A., krajowy dyrektor dystrybucji oraz administrator danych osobowych Media Regionalne sp. z o.o., wiceprezes (1997-1998) i prezes Prasy Śląskiej w Katowicach, Polskapresse sp. z o.o. (wydawca Dziennika Zachodniego i tygodnika Jarmark)

Inicjator wolontariackiej regionalnej współpracy ukierunkowanej na pogłębienie wiedzy na temat drugiej konspiracji niepodległościowej na Żywiecczyźnie. Zgromadził wokół siebie wielopokoleniowe środowiska, w tym: członków Związku Żołnierzy NSZ Okręg Podbeskidzie oraz GRH „Beskidy” i GRH NSZ „Rodzynki”. Pierwsze działania z lat 2010-2012 r. prowadził z prywatnych funduszy.

 

Projekt „Powinniśmy wracać po swoich” to program badawczy i dokumentacyjny poświęcony osobom związanym z działalnością Zgrupowania Oddziałów Partyzanckich VII Okręgu Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kpt. Henryka Flame „Bartka”, zaplanowany na lata 2013-2015 i składający się z następujących komponentów:

– zbieranie i utrwalanie relacji ostatnich żyjących świadków wydarzeń i krewnych poległych, pomordowanych i zmarłych a także świadków umożliwiających identyfikację miejsc pochówku poległych w starciach z UBP i KBW, pomordowanych, pogrzebanych poza cmentarzami, często w przypadkowych miejscach,

– poszukiwanie miejsc pochówku poległych w walce i pomordowanych partyzantów i osób ich wspierających,

– identyfikacja rzeczywistych składów poszczególnych grup partyzanckich, opracowanie wykazu osób, które wspomagały działalność zgrupowania.

Projekt swym zasięgiem obejmuje teren całego kraju, a w szczególności obecne województwa: śląskie i małopolskie. Wszystkie bieżące wyniki prac są udostępnianie na dedykowanej stronie internetowej.

Zrealizowane w ramach programu „Powinniśmy wracać po swoich. Zgrupowanie partyzanckie ‘Bartka’ 1945-1947” przedsięwzięcia to m.in.:

– doprowadzenie do odnalezienia grobu leśnego na stoku Bratniej 19-letniego grupowego NSZ Edwarda Biesoka. Ekshumacja przeprowadzona została w listopadzie 2013 roku, zaś uroczysty pogrzeb w Mazańcowicach w grudniu 2013 r.,

– zgłoszenie zbrodni komunistycznej do OKŚZpNP IPN w Katowicach, na podstawie którego wszczęto śledztwo w sprawie uprowadzenia przez funkcjonariuszy UBP i KBW w 1946 roku w Łazach Władysława Sztwioroka, jednego z członków rodziny wspierającej NSZ,

– realizacja wystawy „Powinniśmy wracać po swoich. Zgrupowanie Partyzanckie Narodowych Sił Zbrojnych „Bartka” 1945-1947, która w ciągu 2014 roku została zaprezentowana w 12 miejscach na terenie Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny. Celem dodatkowym pokazywania wystawy było dotarcie lokalnie do mieszkańców i nawiązywanie kolejnych kontaktów.

19 lutego 2015 r. na zaproszenie przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Pamięci i Tradycji Żołnierzy Wyklętych Pan Bogdan Ścibut przedstawił program „Powinniśmy wracać po swoich ”w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach konferencji z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Obecnie rozpoczęto poszukiwania miejsca pochówku grupy NSZ pod dowództwem Józefa Rauera „Bajana” oraz podjęto nowy wątek badawczy związany z tajnym pochówkiem w przydomowym ogrodzie kilkunastoletniego konspiratora z jednej z czechowickich szkół, który zmarł jesienią 1945 r. w domu b. oficera Armii Krajowej Zofii Górnisiewicz (udało się ustalić, że był to Tadeusz Lasota). Przygotowywane są również obchody 70. rocznicy powstania oddziału „Bartka” – uroczystości główne zaplanowano na 2 maja 2015 roku w Czechowicach-Dziedzicach. Ukaże się też album opracowany przez autora programu.

W 2016 roku planowane jest wydanie monografii Zgrupowania „Bartka”.