HISTORIA

foto_2

Prezes Zarządu Fundacji AK mjr Franciszek Miszczak w towarzystwie Haliny Czarnockiej
– kolejnego po gen. Tadeuszu Pełczyńskim prezesa Studium Polski Podziemnej oraz przewodniczącego Głównej Komisji Weryfikacyjnej AK w Londynie płk Mieczysława Wałęgi (z tyłu) składają wieniec na ówczesnym grobie komendanta głównego AK gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego na cmentarzu Gunnersbury w Londynie w ramach obchodów 40. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.