NAGRODA im. Danuty Siedzikówny „Inki”

Fundacja Wolność i Demokracja Laureatem Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki” za rok 2017

Uprzejmie informujemy, że nominowanymi do Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki” ustanowionej dla osób lub podmiotów, które w sposób szczególny, wykraczający poza podstawowe obowiązki zawodowe, lub nie będąc zawodowo czy statutowo związanych z przywoływaną tematyką, przyczyniają się do przywracania pamięci o uczestnikach drugiej konspiracji niepodległościowej zakorzenionej w ideałach Polskiego Państwa Podziemnego w 2017 r. byli:

1. Fundacja „Wolność i Demokracja” – za działania związane z przywracaniem pamięci o Żołnierzach Wyklętych, w tym szczególnie za realizowany od 2013 r. projekt biegowo-edukacyjny „Tropem wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

2. Stowarzyszenie Inicjatywa Historyczna – za przywracanie pamięci o Żołnierza Wyklętych na Dolnym Śląsku, w tym szczególnie za prowadzony od 2008 r. projekt upowszechniania wiedzy o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim oraz wdrożony w 2015 r. program „Odzyskani Bohaterowie”.

3. Adam Kwaśniak – za działania związane z odnalezieniem miejsc pochówku i upamiętnieniem zamordowanych członków Armii Wyzwoleńczej powiązanej ze Zrzeszeniem WiN na terenie powiatu Brzeskiego i Gminy Radłów.

4. Dariusz Walusiak – za  realizowany od 2014 r. projekt „Wyklęci – Niezłomni. Przywróćmy pamięć naszym Bohaterom. Krakowskie Zaduszki za Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych”.

W wyniku głosowania laureatem Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki” w 2017 roku została Fundacja Wolność i Demokracja.

Ideą realizowanego przez Laureata od 2013 r. projektu biegowo-edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat. Wydarzenie niesie silne przesłanie patriotyczne oraz może być ciekawe dla osób w każdym wieku. Na projekt składa się wspólny dla wszystkich lokalizacji bieg na dystansie 1963 metrów (odwołanie do roku w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Laluś)  połączony z programem edukacyjno-patriotycznym. Pierwsza edycja biegu odbyła się w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego i miała charakter surwiwalowy a wzięło w niej udział 50 uczestników. Rok później, dzięki wielkiemu zaangażowaniu osób z Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje go do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozpędu i został przeniesiony do Parku Skaryszewskiego w Warszawie. Bardzo duże zainteresowanie tą inicjatywą sprawiło, że od 2015 roku bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń sportowo-edukacyjnych. W 2016 roku w biegu wzięło udział 40 000 uczestników ze 160 miast z całej Polski oraz Nowego Jorku, Chicago, Londynu, Wilna, Grodna, Lidy, Żytomierza i Zdołbunowa. W tym roku organizatorzy awizują uczestnictwo 60 000 biegaczy z 240 miast w Polsce oraz poza jego granicami. Nazwa projektu zaczerpnięta została z wiersza Zbigniewa Herberta „Wilki”:

/…/ Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy
Pozostał po nich w białym śniegu
Żółtawy mocz i ślad ich wilczy.

Nagrodę odbiorą: pomysłodawca projektu były prezes, a dziś Poseł na Sejm RP Pan Michał Dworczyk oraz Pani Lilia Luboniewicz Sekretarz Zarządu.

     Serdecznie gratulujemy!

W tegorocznym wyborze Laureata Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki” wzięli udział członkowie Kapituły Honorowej Nagrody:

Przewodniczący

Płk Tadeusz Bieńkowicz VM – przedstawiciel środowisk Żołnierzy Armii Krajowej

Członkowie:

1. Prof. Krzysztof Szwagrzyk – Wiceprezes IPN

2. Prof. Andrzej K. Kunert – radca w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

3. Prof. Barbara Otwinowska – przedstawicielka środowisk więźniarek politycznych okresu stalinowskiego

4. Wacław Szacoń – przedstawiciel środowiska więźniów politycznych okresu stalinowskiego skazanych na karę śmierci

5. Stanisław Szuro – przedstawiciel środowiska więźniów politycznych okresu stalinowskiego skazanych na karę śmierci

6. Danuta Ciesielska – przedstawicielka Rodziny Danuty Siedzikówny „Inki”

7. Janusz Wierzgacz – przedstawiciel środowisk artystycznych

oraz   Zarząd Fundacji Armii Krajowej w Londynie:

Jerzy Hostyński – prezes

Adam Komorowski – wiceprezes

Tesa Ujazdowska

Dorota Hostyńska

dr Robert Zapart

Wręczenie Nagrody nastąpi podczas organizowanego przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i Stowarzyszenie Passionart Koncertu Galowego W hołdzie Żołnierzom Wyklętym”, dnia 26 lutego o godz. 20.00 w Audytorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie.

W imieniu Zarządu Fundacji Armii Krajowej w Londynie

dr Robert Zapart

Pełnomocnik w Polsce

82-76255

——————————————————————————————————————————————–

Arkadiusz Gołębiewski Laureatem Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki” w 2016 roku.

28 lutego 2016 roku w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas organizowanego przez Stowarzyszenie Passionart oraz krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej Koncertu Galowego „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym” odbyło się już po raz trzeci wręczenie ustanowionej przez Zarząd Fundacji Armii Krajowej w Londynie Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki”, przyznawanej osobom lub podmiotom, które w sposób szczególny, wykraczający poza podstawowe obowiązki zawodowe, lub nie będąc zawodowo czy statutowo związanym z przywoływaną tematyką przyczyniają się do przywracania pamięci o uczestnikach drugiej konspiracji niepodległościowej zakorzenionej w ideałach Polskiego Państwa Podziemnego.

Gościem Honorowym na uroczystości był Minister Obrony Narodowej Pan Antoni Macierewicz, który w swoim przemówieniu podkreślił konieczność kultywowania pamięci o Żołnierzach Wyklętych we współczesnym Wojsku Polskim. Dodajmy, że MON oraz Fundacja AK w Londynie wsparły finansowo oraz patronatem honorowym wydany po raz pierwszy w Polsce „Śpiewnik Pieśni Żołnierzy Wyklętych” (Małopolskie Centrum Edukacji w Krakowie), który był bezpłatnie rozdawany podczas tegorocznego koncertu. Trafił on również na obchody centralne organizowane w kolejnych dniach przez władze państwowe.

W pierwszej części gali pośmiertnie uhonorowano Krzyżem Wolności i Solidarności zmarłego tragicznie w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej prezesa IPN Janusza Kurtykę.

Tegorocznym Laureatem Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki”, wybranym w drodze głosowania przez Kapitułę Honorową oraz Zarząd Fundacji Armii Krajowej w Londynie, został Pan Arkadiusz Gołębiewski – reżyser, producent, scenarzysta filmowy a także pomysłodawca i dyrektor Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” (NNW), jedynego tego rodzaju festiwalu filmów historycznych w Polsce, prezentujących w szczególności sylwetki, historię i dziedzictwo pokolenia Żołnierzy Wyklętych.

Nagrodę po przedstawieniu sylwetki Laureata w obecności ponad 1200 osób w drugiej części koncertu wręczyli: przewodnicząca Kapituły prof. Barbara Otwinowska, oraz wiceprezes Fundacji Adam Komorowski, syn premiera RP, Naczelnego Wodza i komendanta głównego AK gen. T. Bora-Komorowskiego. Byli również obecni członkowie Kapituły Honorowej, w tym: skazani na karę śmierci więźniowie Panowie Wacław Szacoń i Stanisław Szuro, przedstawiciel środowiska żołnierzy Armii Krajowej płk Tadeusz Bieńkowicz VM, a także środowiska artystów, maestro Janusz Wierzgacz.

W uzasadnieniu Nagrody przedstawionym przez prof. Barbarę Otwinowską napisano:

Panu Arkadiuszowi Gołębiewskiemu za Festiwal Filmów Dokumentalnych „Niepokorni. Nizłomni. Wyklęci”, który od 8 lat przybliża w szerokiej perspektywie artystycznej rolę polskiego podziemia i opozycji demokratycznej w walce z komunistycznym reżimem z lat 1944-1989 oraz jest miejscem spotkań kombatantów i osób represjonowanych z młodym pokoleniem poszukującym prawdy o powojennej rzeczywistości.

Warto wspomnieć, że w indywidualnym dorobku Laureata tegorocznej Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki” są między innymi filmy: „Rozbity kamień” (2005), „Sny stracone, sny odzyskane” (2008), „Kwatera Ł” (2013) oraz „Dzieci kwatery Ł” (2014), „Tropem Wyklętych” (2014), „Inka. Zachowałam się jak trzeba” (2015).

Na zakończenie koncertu pełnomocnik Fundacji AK w Polsce dr Robert Zapart podziękował wszystkim  za podejmowane wysiłki na rzecz zachowania pamięci o Pokoleniu Niezłomnych, w tym szczególnie organizatorom Koncertu Galowego, Oddziałowi IPN w Krakowie oraz Stowarzyszeniu Passionart za realizację tego muzycznego przedsięwzięcia.

Zarząd Fundacji Armii Krajowej w Londynie


Uprzejmie informujemy, że w głosowaniu na laureata Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki” ustanowionej dla osób lub podmiotów, które w sposób szczególny, wykraczający poza podstawowe obowiązki zawodowe, lub nie będąc zawodowo czy statutowo związanych z przywoływaną tematyką, przyczyniają się do przywracania pamięci o uczestnikach drugiej konspiracji niepodległościowej zakorzenionej w ideałach Polskiego Państwa Podziemnego wzięli udział członkowie Kapituły Honorowej w składzie: Przewodnicząca: Prof. Barbara Otwinowska – przedstawicielka środowisk więźniarek politycznych okresu stalinowskiego Członkowie: Prof. Andrzej K. Kunert – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Prof. Krzysztof Szwagrzyk – Naczelnik Samodzielnego Wydziału Poszukiwań IPN Płk Tadeusz Bieńkowicz VM – przedstawiciel środowisk Żołnierzy Armii Krajowej Wacław Szacoń – przedstawiciel środowiska więźniów politycznych okresu stalinowskiego skazanych na karę śmierci Stanisław Szuro – przedstawiciel środowiska więźniów politycznych okresu stalinowskiego skazanych na karę śmierci Danuta Ciesielska – przedstawicielka Rodziny Danuty Siedzikówny „Inki” Janusz Wierzgacz – przedstawiciel środowisk artystycznych

oraz

Zarządu Fundacji Armii Krajowej w Londynie w składzie: Jerzy Hostyński – prezes Adam Komorowski – wiceprezes Tesa Ujazdowska Dorota Hostyńska Zofia Davidson Beata Szajowska-Krawczyk dr Robert Zapart – pełnomocnik w Polsce Nominowani do Nagrody w 2016 r. zostali: Arkadiusz Gołębiewski – za Festiwal Filmów Dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” Zofia Leszczyńska – za wieloletnie badania nad represjami wobec członków drugiej konspiracji na terenie Lubelszczyzny Adam Ryba – za przywracanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych na terenie powiatu tarnowskiego Fundacja Wolność i Demokracja – za projekt „Tropem wilczym” oraz inne działania związane z przywracaniem pamięci o Żołnierzach Wyklętych. W wyniku głosowania laureatem Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki” został: Pan Arkadiusz Gołębiewski.


Archiwum 2015

Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki” wręczone. Ich Patronka zidentyfikowana przez IPN

Z ogromnym wzruszeniem odbieramy przekazaną 1 marca 2015 r. w Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych wiadomość potwierdzającą identyfikację ekshumowanych wcześniej w Gdańsku przez grupę archeologów i pracowników IPN kierowaną przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka szczątków zamordowanej w 1946 r. w wieku niespełna 18 lat sanitariuszki oddziałów V Brygady Wileńskiej Armii Krajowej Danuty Siedzikówny „Inki”. W przeddzień Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych odbyło się wręczenie Nagrody jej imienia ustanowionej przez Zarząd Fundacji Armii Krajowej w Londynie podczas organizowanego przez Stowarzyszenie Passionart oraz krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej Koncertu Galowego „W Hołdzie Żołnierzom Wyklętym” w obecności ponad 1200 osób. Nagroda jest przyznawana od 2014 r. osobom lub podmiotom, które w sposób szczególny, wykraczający poza podstawowe obowiązki zawodowe, lub nie będąc zawodowo czy statutowo związanych z przywoływaną tematyką, przyczyniają się do przywracania pamięci o uczestnikach drugiej konspiracji niepodległościowej zakorzenionej w ideałach Polskiego Państwa Podziemnego i stanowi wyraz z jednej strony hołdu a z drugiej dowodu pamięci kolejnych pokoleń dla eliminowanych przez kilkadziesiąt lat z pamięci narodowej poprzedników. Patronką Nagrody została osoba, która oddała swoje niespełna osiemnastoletnie, niezasłużenie brutalnie przerwane życie za wolną i niezawisłą Polskę w okresie władzy komunistycznej. Wcześniej nie dała się złamać w śledztwie, nie prosiła o łaskę. „Zachowałam się jak trzeba” – przekazała w ostatnim słowie do rodziny. Swoją służbę dla Ojczyzny rozpoczęła jako sanitariuszka w oddziałach Armii Krajowej, a zakończyła w więzieniu po haniebnym wyroku z okrzykiem na ustach „Niech żyje Polska!”. Jej bezkompromisowa postawa wobec zła stanowi wzorzec zachowań dla kolejnych pokoleń młodych Polaków – podkreślił w słowie wprowadzającym dr Robert Zapart, pełnomocnik Fundacji AK w Polsce. Nagrodę im. Danuty Siedzikówny „Inki” tegorocznym laureatom, Panu Bogusławowi Łabędzkiemu oraz Pana Bogdanowi Ścibutowi, wybranym ex aequo w drodze głosowania przez Kapitułę Honorową oraz Zarząd Fundacji Armii Krajowej w Londynie, wręczyli po przedstawieniu ich sylwetek: przewodniczący Kapituły prof. Andrzej K. Kunert Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz wiceprezes Fundacji Adam Komorowski, syn premiera RP, Naczelnego Wodza i komendanta głównego AK gen. T. Bora-Komorowskiego, sam również w inny sposób wyklęty przez władze komunistyczne po ucieczce wraz z matką z kraju w 1945 r. przed poszukującymi ich NKWD i UB. Byli również obecni inni członkowie Kapituły Honorowej: skazani na karę śmierci więźniowie Panowie Wacław Szacoń i Stanisław Szuro, maestro Janusz Wierzgacz, nieobecny był usprawiedliwiony koniecznością przygotowania dzisiejszych identyfikacji – prof. Krzysztof Szwagrzyk, powody rodzinne nie pozwoliły przybyć bratanicy Inki, Pani Danucie Ciesielskiej oraz prof. Barbarze Otwinowskiej reprezentującej środowisko więźniarek. W uzasadnieniu Nagrody przedstawionym przez prof. A. Kunerta, a poprzedzonym jego szerszym wstępem o pokoleniu Niezłomnych, w tym ofiarach komunizmu pochowanych na warszawskiej „Łączce” oraz utworzeniu tam Narodowego Panteonu, czytamy: Panu Bogusławowi Łabędzkiemu za działania podejmowane na rzecz upamiętniania Żołnierzy Wyklętych na Podlasiu a w szczególności za organizowane od 2009 r. rajdy dla młodzieży śladami V Wileńskiej Brygady AK. Dodajmy, że są one wielowymiarowymi projektami edukacyjnymi dla wielu młodych osób z różnych stron Polski, a także dodatkową okazją do przekazania uczestnikom wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach, w tym również we współpracy z Maltańską Służbą Medyczną z udzielania pierwszej pomocy. Rozpoczęły się już przygotowania do VII edycji rajdu planowanego na sierpień 2015 r. rajdu poszerzonego o dedykowane pamięci Żołnierzy Wyklętych: rajdy motocyklowe oraz rowerowe. Laureat Nagrody jest od 2012 r. prezesem Stowarzyszenia Historycznego im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Hajnówce, które propaguje i poszerza wiedzę na temat najnowszej historii Polski, a szczególnie drugiej konspiracji niepodległościowej. W uzasadnieniu Nagrody przedstawionym przez wiceprezesa A. Komorowskiego czytamy: Panu Bogdanowi Ścibutowi za działania podejmowane na rzecz upamiętniania Żołnierzy Wyklętych na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie, a w szczególności za realizowany od roku 2013 autorski projekt „Powinniśmy wracać po swoich. Zgrupowanie partyzanckie ‘Bartka’ 1945-1947”. Uzupełniamy, że Laureat Nagrody jest inicjatorem wolontariackiej regionalnej współpracy ukierunkowanej na pogłębienie wiedzy na temat drugiej konspiracji niepodległościowej. Dzięki zgromadzeniu wokół siebie wielopokoleniowego środowiska prowadzi program badawczy i dokumentacyjny poświęcony osobom związanym z działalnością Zgrupowania Oddziałów Partyzanckich VII Okręgu Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kpt. Henryka Flame „Bartka”. Jego działania i zespołu zaprzyjaźnionych osób doprowadził między innymi w 2013 r. do odnalezienia leśnego grobu a następnie ekshumacji i godnego pochówku 19-letniego żołnierza NSZ Edwarda Biesoka. Trwają przygotowania do kolejnych ekshumacji i godnego upamiętnienia kolejnych członków drugiej konspiracji. Dwa tygodnie temu program „Powinniśmy wracać po swoich” został przedstawiony w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach konferencji z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. (szerzej o laureatach w zakładce Laureaci). Po odebraniu Nagrody „Inki” głos zabrali również jej Laureaci apelując między innymi o dalsze wsparcie dla ich lokalnych działań na rzecz upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych. Oklaski wypełniongo do ostatniego miejsca Audytorium Maximum świadczą najlepiej o stosunku zgromadzonych do wyrażonej prośby.

Na koniec pogratulować i jednocześnie podziękować należy organizatorom, Oddziałowi IPN w Krakowie na ręce dyrektora dr. Marka Lasoty oraz Stowarzyszeniu Passionart na ręce prezesa Mateusza Prendoty, a także wszystkim wykonawcom koncertu oraz licznie zgromadzonym Gościom za godne w formie i treści upamiętnienie uczestników drugiej konspiracji niepodległościowej. Dziękujemy także współpracującym z nami osobom p. Grzegorzowi Dzierzędze z firmy Prohumandesign za wsparcie graficzne oraz p. Jerzemu Karnasiewiczowi za serwis fotograficzny (www.karnasiewiczstudio.pl).


Nagroda im. Danuty Siedzikówny „Inki” za rok 2015

Uprzejmie informujemy, że w głosowaniu na laureata Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki” ustanowionej dla osób lub podmiotów, które w sposób szczególny, wykraczający poza podstawowe obowiązki zawodowe, lub nie będąc zawodowo czy statutowo związanych z przywoływaną tematyką, przyczyniają się do przywracania pamięci o uczestnikach drugiej konspiracji niepodległościowej zakorzenionej w ideałach Polskiego Państwa Podziemnego wzięli udział: Zarząd Fundacji Armii Krajowej w Londynie w składzie: Jerzy Hostyński – prezes Adam Komorowski – wiceprezes Marzena Schejbal Danuta Szlachetko Tesa Ujazdowska Dorota Hostyńska dr Robert Zapart – pełnomocnik w Polsce oraz Kapituła Honorowa Nagrody w składzie: Przewodniczący: Prof. Andrzej K. Kunert – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Członkowie:

  1. Prof. Krzysztof Szwagrzyk – Naczelnik Samodzielnego Wydziału Poszukiwań Instytutu Pamięci Narodowej
  2. Prof. Barbara Otwinowska – przedstawicielka środowisk więźniarek politycznych okresu stalinowskiego
  3. Wacław Szacoń – przedstawiciel środowiska więźniów politycznych okresu stalinowskiego skazanych na karę śmierci
  4. Stanisław Szuro – przedstawiciel środowiska więźniów politycznych okresu stalinowskiego skazanych na karę śmierci
  5. Danuta Ciesielska – przedstawicielka Rodziny Danuty Siedzikówny „Inki”
  6. Janusz Wierzgacz – przedstawiciel środowisk artystycznych

Nominowani do Nagrody w 2015 r. zostali: Arkadiusz Gołębiewski Bogusław Łabędzki Katarzyna Panasewicz Bogdan Ścibut Fundacja Wolność i Demokracja Stowarzyszenie Odra-Niemen W wyniku głosowania laureatami Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki” zostali ex aequo: Pan Bogusław Łabędzki oraz Pan Bogdan Ścibut Gratulując laureatom składamy jednocześnie serdeczne podziękowania wszystkim nominowanym za podejmowane wysiłki na rzecz zachowania pamięci o Pokoleniu Niezłomnych. Wręczenie Nagrody nastąpi podczas organizowanego przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i Stowarzyszenie Passionart Koncertu Galowego “W hołdzie Żołnierzom Wyklętym”, dnia 28 lutego o godz. 19.00 w Audytorium Maximum UJ w Krakowie, wspólnie przez Przewodniczącego Kapituły prof. Andrzeja Kunerta – jednego z wybitniejszych historyków i jednocześnie w latach 80. beneficjenta Fundacji oraz wiceprezesa Zarządu Fundacji AK w Londynie Adama Komorowskiego – syna premiera RP, Naczelnego Wodza i Komendanta Głównego Armii Krajowej T. Bora-Komorowskiego. Zarząd Fundacji Armii Krajowej w Londynie LOGO_2   —————–

NAGRODA „Inki” 2014

Michał Masłowski, nauczyciel w IV Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu, został laureatem Nagrody im. Danuty Siedzikówny “Inki”. Zarząd Fundacji Armii Krajowej w Londynie, mając na uwadze zachowanie dla potomnych ideałów Polski Walczącej, zdecydował o ustanowieniu w 2014 roku Nagrody im. Danuty Siedzikówny “Inki” dla osób, które w sposób szczególny, wykraczający poza podstawowe obowiązki zawodowe, przyczyniły się w Małopolsce do przywracania pamięci o uczestnikach drugiej konspiracji niepodległościowej.
Patronką Nagrody została osoba, która oddała swoje niespełna osiemnastoletnie życie za wolną i niezawisłą Polskę w okresie władzy komunistycznej. Wcześniej nie dała się złamać w śledztwie, nie prosiła o łaskę. “Zachowałam się jak trzeba” – przekazała w ostatnim słowie do rodziny.

Decyzją Jury w składzie: Członkowie Zarządu Fundacji AK w Londynie, przedstawiciele IPN Oddział w Krakowie, Małopolski Kurator Oświaty, Prezes Stowarzyszenia Passionart, a także przedstawiciele Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, skazani na karę śmierci w okresie władzy komunistycznej Stanisław Szuro oraz Wacław Szacoń, laureatem nagrody został Michał Masłowski. Michał Masłowski uhonorowany został za zorganizowanie licznych przedsięwzięć, dzięki którym uczniowie i młodzież w Olkuszu poznają losy uczestników tzw. drugiej konspiracji. W ramach przywracania pamięci o żołnierzach wyklętych odbywają się spotkania z weteranami powojennego ruchu oporu, pokazy filmów, gry uliczne; zwiedzane są dawne siedziby UB, w których przetrzymywano i torturowano żołnierzy podziemia. 14 lutego 2013 – oficjalne rozpoczął działalność Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Olkuszu z siedzibą w IV LO, którego został  Michał Masłowski prezesem.