DONATORZY

Źródłem dochodów Fundacji Armii Krajowej były i są dotacje oraz zapisy, czasami symboliczne, setek polskich emigrantów, którzy utworzyli fundusz wieczysty stanowiący podstawę kapitałową jej bezterminowego funkcjonowania. Niejednokrotnie było to związane z specjalnymi „zbiórkowymi” akcjami poszczególnych środowisk emigracyjnych. Pieniądze wpływały na konta Fundacji na przykład zamiast kwiatów, które miały stanowić dowód pamięci podczas uroczystości pogrzebowych lub rocznicowych. Innym sposobem było organizowanie spotkań klubowych, wieczorków, koncertów, loterii, z których dochody zasilały wybrane fundusze.

Zarząd Fundacji od lat apeluje do odchodzących na wieczną służbę byłych żołnierzy Armii Krajowej oraz innych formacji niepodległościowych, aby starali się pamiętać o utrwaleniu wśród kolejnych, a szczególnie młodych pokoleń Ideałów, o które z takim trudem walczyli, poprzez wskazywanie w zapisach testamentowych jako pełnego lub częściowego beneficjenta właśnie Fundacji Armii Krajowej w Londynie. Wielokrotnie bowiem obserwowano z żalem, jak zdobyty z ogromnym trudem dorobek emigracyjnego życia przechodził, w przypadku braku spadkobierców, w ręce obcego państwa.

Jednocześnie składamy najszczersze podziękowania wszystkim naszym donatorom tworzącym w przeszłości i obecnie podwaliny żywego pomnika pamięci o Polsce Walczącej. O wszystkich pamiętamy i będziemy pamiętać upubliczniając na ich życzenie stosowne informacje. Przypominamy, że można także włączyć się z dowolnymi donacjami w indywidualne programy prowadzone w Polsce oraz poza granicami.