Małopolski finał Ogólnopolskiego Konkursu

Małopolski finał Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Bliskich, losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”

18 czerwca w murach Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie podsumowano małopolski finał VI edycji konkursu ogólnopolskiego konkursu „Losy Bliskich, losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”, którego Fundacja Armii Krajowej w Londynie jest współorganizatorem. Dodajmy, że jego ogólnopolskie podsumowanie odbyło się nieco wcześniej 1 czerwca 2015 r. Otwarcia uroczystości dokonał Małopolski Kurator Oświaty Pan Aleksander Palczewski, witając uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z ich nauczycielami i rodzicami, którzy znaleźli się w finale wojewódzkim tegoż konkursu.

Gościem gali był laureat Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki” w 2015 roku, wiceburmistrz Cieszyna Pan Bogdan Ścibut, który wygłosił wykład Ku szczytom, ku dolinom. Losy partyzantów Zgrupowania Partyzanckiego. Narodowych Sił Zbrojnych „Bartka” 1945-2015. Nie sposób nie oprzeć się wrażeniu, że była to jednocześnie doskonała lekcja bezinteresowności działania w lokalnych warunkach na rzecz zapomnianych bohaterów naszej najnowszej historii, za co mu niezwykle serdecznie w imieniu organizatorów dziękujemy.

Kolejnym punktem programu były prezentacje wybranych prac laureatów, które wprowadziły zgromadzonych w różne okresy naszej trudnej historii. Zanim z rąk organizatorów oraz Pana Bogdana Ścibuta uczniowie i nauczyciele otrzymali nagrody oraz dokumenty potwierdzające udział w konkursie miała miejsce jeszcze jedna uroczystość. Z rąk pełnomocnika w Polsce Fundacji Armii Krajowej w Londynie dr Roberta Zaparta czworo z nich otrzymało wyróżniania i stypendia uczniowskie za szczególną pamięć w swoich pracach o dziedzictwie Polskiego Państwa Podziemnego, w tym Armii Krajowej, a także organizacjach drugiej konspiracji bazujących na ich etosie. Do grona laureatów w 2015 roku należą:

– Wiktor Cibor uczeń Gimnazjum nr 1 im. św. Kingi w Bochni

– Julia Ingarden uczennica Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach

– Oliwia Oleksy uczennica Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach

– Wojciech Żołądź uczeń Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Kochanowskiego w Tarnowie

Na zakończenie uroczystości dr Robert Zapart złożył podziękowania na ręce Pana Aleksandra Palczewskiego całemu zespołowi Kuratorium Oświaty w Krakowie z Panią Anną Pawlikowską na czele za już sześcioletni trud organizowania tego najbardziej prestiżowego według opinii obserwatorów konkursu w Polsce. Liczba uczestniczących w nim na różnych etapach kształcenia młodych ludzi, poziom ich wiedzy merytorycznej, a także zaangażowania w poszukiwanie losów bliskich i dalekich, pokazały jak ważna w wychowaniu młodego pokolenia jest właściwa edukacja, dostępna nie tylko w tych przybliżanych wyżej formach. Nie sposób nie dodać, że winna ona być częścią kreowanej przez państwo szerszej polityki historycznej bazującej na pożądanych wartościach patriotycznych i obywatelskich.