CELE FUNDACJI

Środowiska założycielskie postawiły przed kolejnymi zarządami Fundacji Armii Krajowej główne cele:

  • utrzymanie ciągłości ideowej, opartej na tradycjach Polski Podziemnej, a w tym Armii Krajowej i utrzymanie czynnej postawy w ciągłej służbie dla spraw wolności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
  • zabezpieczenie dziedzictwa Armii Krajowej przez: pogłębianie i rozpowszechnienie wiedzy o Polsce Walczącej, wspieranie badań naukowych, ustanawianie stypendiów i nagród za prace dotyczące tematyki o Polskim Państwie Podziemnym, dotacje do wydawnictw tematycznych, utrzymanie zbiorów
  • prowadzenie akcji edukacyjnych sprzyjających budowie postaw patriotycznych i obywatelskich

 

Od ponad 30 lat działalności Fundacja AK wspiera w różnej formie wiele projektów związanych z zachowaniem dziedzictwa Polskiego Państwa Podziemnego w kraju oraz poza jego granicami. Przy realizacji ogólnopolskich projektów naukowo-edukacyjnych współpracujemy obecnie z wiodącymi instytucjami specjalizującymi się w poruszanej tematyce oraz czołowymi polskimi uczelniami. Naszymi beneficjentami byli w przeszłości wybitni przedstawiciele świata nauki oraz najzdolniejsi uczniowie szkół średnich