Arkadiusz Gołębiewski

Arkadiusz Gołębiewski jest reżyserem, producentem, scenarzystą filmowym, a także pomysłodawcą i dyrektorem Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” (NNW) – jedynego tego rodzaju festiwalu filmów historycznych prezentujących w szczególności sylwetki, historię i dziedzictwo pokolenia Żołnierzy Wyklętych.

Festiwal, którego już ósma edycja będzie mieć miejsce we wrześniu 2016 r. w Gdyni, przybliża także w szerokiej perspektywie rolę polskiego podziemia i opozycji demokratycznej w walce z komunistycznym reżimem z lat 1944-1989 oraz jest miejscem spotkań kombatantów i osób represjonowanych z młodym pokoleniem poszukującym prawdy o powojennej rzeczywistości, a szczególnie o oporze walczącego z systemem komunistycznym społeczeństwa. Od dwóch lat uczestnikami są filmowcy z krajów byłego „bloku wschodniego”, które miały podobne doświadczenia historyczne, a także twórcy z Mongolii i Stanów Zjednoczonych. Nieodłącznym elementem Festiwalu NNW są również towarzyszące pokazom warsztaty filmowe oraz przyznawane nagrody „Sygnet Niepodległości” i „Drzwi do wolności”.

W indywidualnym dorobku Laureata tegorocznej Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki” są między innymi filmy: „Rozbity kamień” (2005), „Sny stracone, sny odzyskane” (2008), „Kwatera Ł” (2013) oraz „Dzieci kwatery Ł” (2014), „Tropem Wyklętych” (2014), „Inka. Zachowałam się jak trzeba” (2015).