Międzynarodowa konferencja naukowa „Polacy w kulturze Wielkiej Brytanii”

16 kwietnia 2016 r. w Klubie Orła Białego na Balham w Londynie odbyła się międzynarodowa konferencja „Polacy w kulturze Wielkiej Brytanii”, organizowana przez Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przy współpracy m. in.: Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, Katedry Historii Kościoła w Czasach Najnowszych, Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii Kościoła KUL, Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, Fundacji Armii Krajowej w Londynie, Akcji Katolickiej w Anglii i Walii, Parafii Chrystusa Króla na Balham w Londynie. Jej celem było podjęcie szerokiej refleksji naukowej nad wkładem Polaków w dziedzictwo kulturowe Wielkiej Brytanii, zwłaszcza po drugiej wojnie światowej.

Honorowy patronat nad spotkaniem naukowców objęli: abp Wojciech Polak – Prymas Polski, bp Wiesław Lechowicz – Przewodniczący Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Witold Sobków – Ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ks. prałat Stefan Wylężek – Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii oraz prof. dr hab. Halina Taborska – Rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Patronat medialny sprawował Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Katolickie Radio Londyn i portal Opoka.

Na zakończenie konferencji w imieniu Fundacji Armii Krajowej w Londynie głos zabrał jej prezes Jerzy Hostyński i podziękował organizatorom za podjęcie ważnej nie tylko z perspektywy Wysp Brytyjskich tematyki. Dodał również, że w jego ocenie winna być ona przedmiotem multidyscyplinarnej refleksji naukowej badającej polski wkład w rozwój cywilizacyjny Europy.