VII finał Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Bliskich, losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”, Kraków 3 czerwca 2016 r.

3 czerwca 2016 roku w auli Polskiej Akademii Nauk w Krakowie miało miejsce zakończenie na szczeblu krajowym VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989” organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Fundację Armii Krajowej w Londynie. Jak co roku cieszył się on ogromnym zainteresowaniem ponad 1000 uczniów z całej Polski. W finale ogólnopolskim uczestniczyło ponad 100 finalistów wojewódzkich z trzech kategorii szkół: podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, wraz z opiekunami oraz rodzicami. Wcześniej finaliści spędzili dzień w Krakowie zwiedzając najciekawsze miejsca w królewskim mieście i przygotowując się do egzaminu przed powołanymi komisjami konkursowymi.

Uroczystość została otworzona przez reprezentującego w Polsce Fundację AK w Londynie dr. Robert Zaparta, który przywitał wszystkich zaproszonych Gości i podziękował Nauczycielom i Rodzicom za pomoc w przygotowaniu udziału Uczniów, a tym ostatnim pogratulował sukcesu jakim było dotarcie do finału na szczeblu krajowym. Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości prof. Jerzy Wyrozumski, Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Umiejętności, który przybliżył zgromadzonym wiedzę na temat zadań naukowych i edukacyjnych kierowanej przez siebie instytucji. Kolejnym punktem uroczystości była wzbudzająca wzruszenie wśród obecnych świadków historii multimedialna prezentacja kilku wybranych prac finalistów konkursu. Po jej zakończeniu odbyło się wręczenie przez wiceprezesa Fundacji AK w Londynie Adama Komorowskiego oraz jej pełnomocnika dr Roberta Zaparta wyróżnień i stypendiów dla uczniów, którzy w swoich pracach w szczególny sposób dostrzegli wysiłek Armii Krajowej na drodze odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Tegorocznymi laureatami zostali:

- Sandra Dolecka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie

- Wiktoria Babiarz, uczennica Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach

- Julia Ingarden, uczennica Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach

- Gustaw Klauzo, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie

Najważniejszym momentem uroczystości było ogłoszenie wyników VII edycji konkursu. Z listami laureatów można się zapoznać na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

VII edycja konkursu „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989” została podsumowana przez Pana Adama Komorowskiego, który podziękował Małopolskiemu Kuratorium Oświaty, a także innym partnerom i darczyńcom za organizację i niezwykle cenne nagrody, natomiast nauczycielom, rodzicom, krewnym uczniów, za wsparcie ich dążeń w poszukiwaniu własnych korzeni i utrwalaniu wartości patriotycznych.