77. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

27 września 1939 r. w oblężonej Warszawie, dzięki pełnomocnictwu przywiezionemu przez mjr. Galinata od marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, utworzono pierwszą wojskowo-polityczną strukturę Polskiego Państwa Podziemnego – Służbę Zwycięstwu Polski. Był to fenomen w okupowanej ówcześnie przez III Rzeszę i Sowietów Europie, który przetrwał do 1945 r.

W 77. rocznicę jego powstania członkowie Zarządu Fundacji AK w Londynie uczestniczyli w wybranych uroczystościach, oddając hołd wszystkim uczestnikom wojennej konspiracji. W ramach jednej z nich, kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej z wiceministrem prof. Wojciechem Fałkowskim na czele oraz wiceprezes Fundacji AK w Londynie Adam Komorowski złożyli wspólnie wieniec na grobach dowódców SZP-ZWZ-AK, w tym na grobie gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, którego 50. rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku.