I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niezłomnej

Fundacja Armii Krajowej w Londynie oraz Stowarzyszenie Passionart serdecznie zapraszają w ramach kontynuacji obchodów Święta Narodowego 11 Listopada na I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niezłomnej. Celem przyświecającym organizatorom jest upowszechnianie piosenek oraz pieśni patriotycznych i partyzanckich związanych z okresem II wojny światowej oraz walką o pełną niepodległość Polski prowadzoną przez pokolenie Żołnierzy Wyklętych, budowanie świadomego i odpowiedzialnego patriotyzmu wśród uczestników i odbiorców Festiwalu, a także poszukiwanie, archiwizowanie i przywracanie zapomnianych lub mało znanych utworów muzycznych związanych z poruszaną tematyką.

Tegorocznym patronem Festiwalu został Henryk Rasiewicz „Kim”, żołnierz 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej oraz autor wielu pieśni partyzanckich, którego teksty stworzone w okresie II wojny światowej szybko stawały się popularne w oddziałach AK, by przypomnieć choćby piosenkę Noc zapada nad cichym jeziorem, śpiewaną na melodię Rozszumiały się wierzby płaczące, czy też Balladę Na znojną walkę, która stała się hymnem kresowych jednostek Armii Krajowej.

Podczas Koncertu Galowego, który będzie miał miejsce 12 listopada o godz. 18.30 w gmachu Filharmonii Krakowskiej wystąpią wyłonieni drogą kilku wojewódzkich eliminacji młodzi pasjonaci muzyki i patriotyzmu. Wcześniej, w godzinach przedpołudniowych będą trwać w tym samym miejscu przesłuchania finałowe, które wyłonią ogłoszonych wieczorem zwycięzców w poszczególnych kategoriach (soliści, zespoły, chóry) oraz zdobywcę Grand Prix Festiwalu, której fundatorem jest Zarząd Fundacji Armii Krajowej w Londynie.

Kategorie wiekowe: dzieci od lat 6 do lat 14, młodzież od lat 15 do lat 18 oraz dorośli.

JURY tegorocznego finału tworzą:

1. Teresa Majka-Pacanek – Chórmistrz Chóru Filharmonii Krakowskiej

2. Paweł Kukiz – Poseł na Sejm RP, muzyk

3. Dr hab. Włodzimierz Siedlik – Akademia Muzyczna w Krakowie

4. Por. Wacław Szacoń „Czarny” – Żołnierz AK i WiN, podkomendny Zdzisława Brońskiego „Uskoka”, skazany na 4 krotną karę śmierci, przyjaciel Józefa Franczaka „Lalusia”

5. Janusz Wierzgacz – Dyrektor Artystyczny Stowarzyszenia PASSIONART

6. Dr Robert Zapart – Pełnomocnik w Polsce Fundacji ARMII KRAJOWEJ w Londynie

 

W imieniu organizatorów

dr Robert Zapart

Pełnomocnik w Polsce Fundacji AK w Londynie