Archiwum Okręgu AK Kraków przekazane do Warszawy

Po wielomiesięcznych rozmowach pomiędzy pułkownikiem Stanisławem Dąbrową-Kostką, kawalerem VM, jednocześnie właścicielem największego prywatnego archiwum Armii Krajowej Okręgu Kraków a Archiwum Akt Nowych w Warszawie doszło 20 grudnia 2016r. w budynku PAST-y do uroczystego przekazania do zasobów państwowych tej niezwykle cennej spuścizny historycznej. Obejmuje ona tysiące unikatowych dokumentów, relacji, fotografii i nagrań dotyczących struktur Polskiego Państwa Podziemnego oraz działalności okupacyjnej władz niemieckich w Generalnym Gubernatorstwie, w tym m.in. będące świadectwem polskiej kaźni oryginalne afisze śmierci.

Sylwetkę pułkownika Stanisława Dąbrowy-Kostki wraz z krótkim komentarzem na temat wartości jego zbiorów przedstawił na zaproszenie organizatorów historyk i jednocześnie pełnomocnik Fundacji AK w Londynie dr Robert Zapart.

Ze szczegółami dotyczącymi przekazanej kolekcji zapoznał zgromadzonych zastępca Dyrektora AAN Mariusz Olczak.

Ze zdziwieniem i żalem Zarząd Fundacji AK w Londynie odnotowuje brak należytego zainteresowania pozyskaniem zasobów archiwalnych Okręgu AK Kraków przez powołane do pielęgnowania tradycji walki podziemnej Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Nie jest to pierwsza kompromitacja tej placówki muzealnej, a jednocześnie niewątpliwa i niepowetowana strata dla mieszkańców miasta oraz województwa małopolskiego.

Składamy jednocześnie serdeczne podziękowania dla Dyrekcji i pracowników AAN w Warszawie za zainteresowanie się zamieszkającym w Krakowie płk. Dąbrową-Kostką i jego zbiorami, które mamy nadzieję będą w niedługim czasie udostępniane placówkom muzealnym i naukowcom.

https://warszawa.tvp.pl/28296275/20122016
https://www.facebook.com/archiwum.akt.nowych/ 
http://dzieje.pl/aktualnosci/najwieksze-prywatne-archiwum-ak-trafilo-do-archiwum-akt-nowych