Opłatek w Polskiej Misji Katolickiej w Londynie

Dnia 26 stycznia Zarząd Fundacji AK uczestniczył w zorganizowanym przez Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Londynie spotkaniu opłatkowym. Wśród grona zaproszonych gości znaleźli się m. in. ambasador RP w Londynie Pan Arkady Rzegocki, oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich i społecznych kilku pokoleń. Członkowie Zarządu Fundacji Pan Jerzy Hostyński oraz Pani Tesa Ujazdowska podziękowali rektorowi PMK ks. Stefanowi Wylężałkowi i polskiemu duchowieństwu za opiekę duszpasterską nad mieszkającymi w Wielkiej Brytanii Polakami. Spotkanie pozwoliło również na podzielenie się informacjami na temat ostatnich i planowanych działań Fundacji AK z przedstawicielami innych organizacji obecnymi na opłatku. Mamy nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości wspólnymi przedsięwzięciami.